Secese - Art nouveau - Jugendstil

Umělecký směr počátku 20. století

Tento umělecký styl se objevil v Evropě a ve Spojených státech po polovině 19. století a plně se rozvinul kolem roku 1900. Vznikal v době, kdy průmyslový „brak“ začal pronikat do všech oblastí života a jako rekce proti průmyslové civilizaci, reakce, která se dovolávala návratu k řemeslné výrobě, považované za lék proti ošklivosti.

Secese je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všech projevům a věcem moderního života. Vytvořila módu a životní styl na konci 19. a začátku 20. století, až již vystupovala pod různými jmény v různých zemích (viz přehled). Těžiště secese neleží ve „vysokém“ umění, v malbě a sochařství, ale v dekoraci a užitém umění.

Přehled jmen používaných pro označení secese:

JugendstilNěmecko
SezessionNěmecko, Rakousko
SezessionsstilRakousko
Art nouveauFrancie, Belgie
Modern styleFrancie, Anglie, USA
Style nouilleFrancie
Style coup de fouetFrancie
Style GuimardFrancie
Liberty, Arts and CraftsAnglie, Itálie
Stile libertyItálie
Stile nuovoItálie
ModernismoŠpanělsko
Arte JovenŠpanělsko
Estilo GaudíŠpanělsko

Za hlavní znaky secesního slohu se považuje ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů. Vláčný secesní ornament vyjadřuje zvláštní kvalitu secesního cítění, jež se vyhýbá citovým výkyvům i silnému vypětí vůle a tíhne k vyrovnáné náladovosti. Secesní linie je plynulá vlnící se křivka, jež vyvolává v divákovo dojem nenásilného pohybu v ploše, jejíž jednotvárnost se vyrovnává barevností. Secese vyhledává neobvyklé barevné odstíny a váže je podle principu harmonie a kontrastu. Ústraním znakem je stylizace, secese se snaží překonat gravidní tématiku historických slohů a obrací se přímo k přírodním tvarům (listy, květy, lidské a zvířecí tělo).

Secese se projevovala v architektuře, výtvarném umění, v užitém umění (bytové zařízení, vitráže) a v literatuře. V literatuře se nositeli secesního slohu staly proudy označované jako symbolismu a dekadence. Charakteristickým rysem secese je i v literatuře tendence k ornamentálnosti, v rovině jazykové s tím souvisí rytmizace věty a verše, opakování slov a hláskových skupin. Hlavními přestaviteli v Čechách jsou Otokar Březina a Jiří Karásek. Představiteli architektury jsou Belgičan Victor Horta (Dům Tasselových v Bruselu), Francouz Hector Guimard (vstupy do pařížského metra), Češi Antonín Balšánek a Osvald Polívka (Obecní dům v Praze). Ve výtvarném umění prosluli Čech Alfons Mucha (plakáty, cyklus obrazů Slovanská epopej, návrhy šperků a nábytku), Rakušan Gustav Klimt (dekorativní malby, plakáty) a český sochař František Bílek. Představiteli užitého umění jsou Francouz Emilé Galop (skleněné vázy), Angličan Charles Rennie Mackintosh (bytové zařízení) a mnozí další.

Secese výrazně ovlivnila životní způsob konce 19. a začátku 20. století, neopakovatelně se zapsala i do tváře mnoha evropských měst jako Praha, Paříž, Vídeň, Mnichov nebo Berlín. V této době bylo vytvořeno nespočetně děl s vysokou uměleckou hodnotou, ale i předmětů denní potřeby. Secese se jednoduše stala neodmyslitelnou součástí nejen evropské kultury.

Použitá literatura:
Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha: Odeon 1992. str. 437 - 507.
Encyklopedie světového malířství. Praha: Academia 1975. str. 315.
Wittlich, Petr: Umění a život – doba secese. Praha: Artia 1986. str. 62 – 126.
Pijan, José: Dějiny umění – 9. Praha: Odeon 1991. str. 55 – 96.
Koch, Wilfried: Evropská architektura. Praha, Ikar 1998. str. 274.

Odkazy:
Secese na ArtMuseum.cz
Secese ve světě (AJ/FJ)
Secese na Wikipedii
Secesní architektura
Alfons Mucha (CZ/AJ)
Author: Eva Haunerová
      Občanské sdružení Český západ - Obchůdek